Job og bolig

Her bringer vi indkomne opslag om ledige jobs samt om boliger såvel til leje som til salg. Ganske gratis.

JOBOPSLAG
Rengøring til Anholtfærgen:

Vi søger en ansvarsfuld, selvstændig og serviceminded rengøringsassistent snarest muligt. Arbejdet består i rengøring på færgen, vores kontor på Anholt samt andet
forefaldende rengøringsarbejde.

Vigtige egenskaber:
• Du er fleksibel og har evnen til at samarbejde
• Serviceminded, udadvendt og stabil
• Du skal både kunne arbejde selvstændigt og indgå i et team med dine kollegaer

Anholt ligger 3 timers sejlads fra fastlandet, og grundet afstand samt frekvens af
sejladser, er det ikke muligt at pendle til og fra øen. Derfor er det en forudsætning for
ansøgere, at de er eller har lyst til at blive bosat på Anholt.

Ansættelses start: snarest muligt.
Arbejdstid: gennemsnitlig 23t/ugen i.h.t. vagtplan, hvor timerne primært ligger om
eftermiddagen/aftenen.

Weekendarbejde og arbejde på søndage-/helligdage må påregnes, samt en 7 dages
arbejdsuge om sommeren.

Hvis ovennævnte har din interesse bedes du sende din ansøgning samt CV til
undertegnede.

Ansøgningsfrist: 28. januar 2022.
Vi afholder samtaler løbende og derfor kan stilingen blive besat inden
ansøgningsfristen udløb.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede, hvis du har brug for yderligere
oplysninger.

Med venlig hilsen
Grenaa – Anholt Færgefart
Iben Wan
Mail: iben.wan@stenaline.com eller telefon: 28 88 33 33
Grenaa – 12.01.2022/iw

GRENAA – ANHOLT FÆRGEFART SØGER CAFETERIAFORPAGTER/BESTYRER TIL ANHOLTFÆRGEN

Vi søger en serviceminded forpagter til drift af færgens cafeteria, som trives med daglig kontakt til færgens passagerer.
Anholtfærgen fragter årligt ca. 30.000 passagerer til og fra øen. Sejlturen varer ca. 3 timer hver vej og udgår fra Anholt om morgenen.
Vores gæster er glade for et bredt udbud af især caféretter og drikkevarer på turen, så har du erfaring med lignende drift vil det være en fordel.

Cafeteriet skal som minimum holdes åbent i perioden fra 1. maj til 30. september, da forpagteren her indgår som en del af sikkerheds-bemandingen. Denne funktion er nomineret til 110 timer/måned i perioden i samme periode.
Ligeledes skal der holdes åbent i forbindelse med årets højtider samt fra 1. oktober til og med efterårsferien. Der kan også forventes større selskaber eller ekstrasejladser hele året.

Færgen stiller faciliteterne til rådighed og der betales ikke indskud, forpagtningsafgift, el og varme. Logi på Anholt kan evt. stilles til rådighed.

Forpagteren forventes at have eller at ville gennemføre relevante søsikkerhedskurser samt opretholde gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere. Cafeteriapersonalet om bord skal opfylde den gældende bekendtgørelse om søfarendes hviletid.

Forpagteren skal være på plads til ASAP.

Ansøgning sendes til administration@anholtfergen.dk
Evt. spørgsmål; kontakt overfartsleder Iben Wan på tlf.: 2888 3333

Vi glæder os til at høre fra dig.

⭐Hjemmeplejen Grenaa- Anholt, Norddjurs Kommune, søger STADIG sygeplejerske

eller social- og sundhedsassistent til Danmarks fjernest beliggende ø.
Har du lyst til at prøve et anderledes liv og et anderledes arbejde?

Der er en stilling ledig på Anholt pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter.
Stillingen er på gennemsnitlig 15 timer pr. uge. Året igennem er der varierende timetal pr. uge.

Der indgår faste besøg, rengøringer samt afløserfunktion for sygeplejerske og assistent.
Vi er et lille team, der består af tre engagerede medarbejdere.
Du er alene på arbejde og arbejder meget selvstændigt ud fra dine kompetencer, men kan altid rådføre dig. Du oplæres altid i nye ikke kendte opgaver.
I og med, at man er alene på arbejde, udføres helhedspleje som indebærer alle opgaver omkring borgeren.

Dit arbejde på en lille ø er anderledes. Du har tiden og får en tæt relation til borgerne.
Du kan evt. kombinere dit arbejde med andre stillinger på Anholt.

At bo på Anholt giver et andet familieliv end på fastlandet. Du har tid med din familie.
Da vi bor på så lille et sted, er det omgivende samfund og natur en væsentlig del af hverdagen. Du skal kunne se fordelen og mulighederne ved at bo et lille sted. Du skal kunne leve med kun fire ugentlige færgeafgange en del af året og et samfund, hvor alle kender alle.

Anholt byder på et liv, der er meget forskelligt alt efter årstiden. Om sommeren er der en kort og meget travl og livlig periode med sommergæster, der nyder øens natur, hvide sandstrande og rene vand. Resten af året har vi ro til at fordybe os i det, der interesserer den enkelte – og der er mulighed for, at være med i mange forskellige aktiviteter fra yoga og badminton til hestehold. Der er et rigt foreningsliv samt kulturelle arrangementer. Du er selv med til at forme din tilværelse.

Vi forventer, at du:

• Kan tænke spændende nye ideer omkring opgaveløsninger ind i hverdagen.
• Kan beherske en ligeværdig og åben dialog.
• Kan arbejde reflekterende, fleksibelt og selvstændigt.
• Kan indgå i det tværfaglige samarbejde omkring kerneopgaven

Vi tilbyder:

• Et sted, der vægter det gode arbejdsmiljø.
• Kollegaer, der tror på effekten af et godt tværfagligt samarbejde.
• Gode engagerede kollegaer, der altid kan spørges til råd og sparres med.
• God introduktion til området.

Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til leder Anette Hjelm eller Bo Bendtsen på tlf. 89 59 29 20 eller sygeplejerske Signe Hylby, tlf. 25 56 01 31.
Ansøgningsfrist fredag den 20. november 2020.
Samtaler vil finde sted snarest derefter.
Se gerne mere på https://www.norddjurs.dk/ https://visitanholt.dk/ og http://anholtliv.dk/

Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks

Boliger på Anholt

Vi søger ledige boliger.