Nyttige links

Samarbejdet med Norddjurs kommune går blandt andet gennem kontaktudvalgsmøderne, som holdes på Anholt hvert år i maj eller juni. Dagsorden og referater af møderne kan læses på hjemmesiden polweb.norddjurs.dk. Her kan man også finde referater fra færgefartsudvalgsmøderne. I det følgende link kommer man ind på polweb siden, hvor referater fra de sidste års kontaktudvalgsmøder kan læses.

Referater af Kontaktudvalgsmøder

Grenaa-Anholt Færgefart

I Færgeudvalget for Grenaa-Anholt Færgefart er borgerforeningen repræsenteret ved:

Karen Konge og Jakob Gede.

Til sejlplan og booking

Boligforening

B45

“Havregrødskvarteret”

Boligforeningen B45 i Grenå står bag de lejeboliger, der findes på Anholt.

Mere om B45 i Grenå

Læge

Ø-lægen på Anholt

Ø-lægen på Anholt:

Anne-Sofie Weindel
Nordstrandvej 5, 8592 Anholt

Ø-lægen på Anholt

Hvis du er blevet akut syg eller kommet til skade, skal du ringe først.

Hverdage kl. 08-16:

Ø-lægen på Anholt kan kontaktes på telefonnummer 86 31 90 05.

Klinikken er åben for konsultationer og sygebesøg alle hverdage.

Turister og borgere, som ikke har adgang til egen læge, har også mulighed for at kontakte lægevagten på telefon 70 11 31 31.

På hverdage kl. 8-16 er telefonen bemandet med behandlersygeplejersker.

Ved behov for lægehjælp uden for sundhedstilbuddets åbningstid: ring til lægevagten på telefon 70 11 31 31.
Lægen er til stede på øen hele døgnet, og kan ved behov kaldes af lægevagten i Region Midtjylland.

Anholt Havn

Mere om Anholt Havn

Sammenslutningen af Danske Småøer

danske småøers logo

Sammenslutningen af danske småøer er en interesseorganisation, som forsøger at kæmpe for gode levevilkår på de danske småøer og markedsføre øerne for turister i indland og udland.

Birgitte Dahl Jeppesen er Anholts repræsentant i Sammenslutningen af Danske Småøer.

Mere om Sammenslutningen af Danske Småøer

Anholt Grundejerforening

Formand: Trine Heidemann Jansen, Havnegade 51, 1. th.,1058 København K,

Jakob Gede er Borgerforeningens repræsentant i Grundejerforeningen.

LAG sekretariatet: lokale aktionsgrupper

Landdistriktspuljen støtter initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne – også kendt som ø-støtte.

LAG sekretariatet