Kontakt bestyrelsen

Borgerforeningens bestyrelse efter generalforsamlingen den 13-3-2022

Alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes på deres private mail:

Karen Konge (formand) mail: karenkonge@msn.com, tlf. 21634366

Birgitte Dahl Jeppesen ( næstformand) mail: bdjeppesen@gmail.com, tlf. 60681296

Gitte Andersen ( Sekretær) mail: Gitteandersen1970@gmail.com, tlf. 61288823

Bjarke Fonnesbech (regnskabsansvarlig) mail: bjarkefonnesbech@gmail.com, tlf: 22388080

Jakob Gede  mail: Jakob.gede@hotmail.com, tlf. 53808592

Ulf Brøste mail: ulfbroste@gmail.com, tlf. 21491198

Jakob Grell, mail: jakobgrell@gmail.com, tlf. 61263126