Kontakt bestyrelsen

Borgerforeningens bestyrelse efter generalforsamlingen den 13-3-2022

Alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes på deres private mail:

Birgitte Dahl Jeppesen ( formand) mail: bdjeppesen@gmail.com, tlf. 60681296

Karen Konge (næstformand og kasserer) mail: karenkonge@msn.com, tlf. 21634366

Jakob Grell, ( sekretær) mail: jakobgrell@gmail.com, tlf. 61263126

Bjarke Fonnesbech (regnskabsansvarlig) mail: bjarkefonnesbech@gmail.com, tlf: 22388080

Jakob Gede  ( medlem af færgeudvalg) mail: Jakob.gede@hotmail.com, tlf. 53808592

Ulf Brøste mail: ulfbroste@gmail.com, tlf. 21491198

Gitte Andersen  mail: Gitteandersen1970@gmail.com, tlf. 61288823