Velkommen

Anholt Borgerforening tror på, at Danmark har brug for små fantastiske og anderledes øsamfund som Anholt.

Den bedste måde at bevare dette unikke og fantastiske samfund er ved at samarbejde med alle de parter, som kan hjælpe øen fremad. Dette gælder Norddjurs Kommune og interesseorganisationer m.fl. Det er vigtigt at skabe gode sociale forhold for Anholts beboere og gode oplevelser for gæster på øen. Det er vigtigt med turistattraktioner, der kan tiltrække gæster også uden for højsommeren.

Bestyrelsen holder et årligt møde med Norddjurs Kommunes kontaktudvalg for Anholt, og et bestyrelsesmedlem sidder i Færgeudvalget for Grenaa-Anholt Færgefart. Herudover holder bestyrelsen møder med Anholt Havn A/S. Borgerforeningen er medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer. Gennem de mange kontakter har borgerforeningen stor indflydelse på øens udvikling.

Anholt Borgerforening er øens politiske og sociale organisation

Anholt Borgerforening blev stiftet i 1973. Alle fastboende over 15 år kan blive medlem af foreningen. Kontingent: 200 kr. for første medlem af husstanden, 150 for andet. Borgerforeningen udgiver Anholt-Posten, der udkommer fire gange om året, se fanebladet Anholt-Posten. Alle medlemmer modtager bladet. Foreningens formål er i følge Vedtægter-for-Anholt-Borgerforening 2022

  1. at støtte medlemmernes interesser socialt, økonomisk og kulturelt over for stat, kommune og offentlige institutioner ved forhandling og ved bistand i øvrigt
  2. at medvirke til at støtte sammenholdet på øen
  3. at arbejde for at bevare øens særpræg.

Borgerforeningens opgaver varetages i det daglige af en bestyrelse på syv medlemmer, som vælges på generalforsamlingen en gang om året.

Forslag til bestyrelsens arbejde modtages gerne skriftligt. Mailadresser findes under fanebladet Kontakt bestyrelsen.

Foreningens vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen i 2022: Vedtægter-for-Anholt-Borgerforening: