Nyt fra Norddjurs kommune

VisitAarhus og lokal turistservice

Norddjurs Kommune er en del af VisitAarhus, der destinationsudvikler og brander kommunens turismeoplevelser. Ligeledes fungerer VisitAarhus også som vidensbank, der kan kvalificere turismeudviklingsprojekter i kommunen og agere sparringspartner, når det er relevant. Norddjurs Kommune skal være en aktiv medspiller i at skabe en stærk fælles turismedestination, hvor de gode synergier mellem kyst, natur og storby styrker hele området som værende attraktiv for turister.

Den lokale turistservice på Anholt og i Grenaa varetages på centrale lokaliteter og giver en fysisk tilstedeværelse, hvor gæster kan få informationer om de attraktive oplevelser og muligheder, som Anholt og Norddjurs byder på. Den lokale turistservice giver værdi og er med til at udbrede lokale turismeopleveler til turister i hele Norddjurs Kommune. Der vil fortsat være et tæt samarbejde mellem den lokale turistservice og VisitAarhus.

Anholt

Med sin placering midt i Kattegat er Anholt er en særlig turismedestination med en enestående natur. Norddjurs Kommune skal understøtte den eksisterende turisme på øen, der respekterer og er med til at værne om øens fredede og unikke natur. Ligeledes skal kommunen medvirke til at skabe harmoni mellem turister og de fastboende, hvor det er det lokale udgangspunkt, der danner rammen for udviklingen af oplevelser på øen. De fastboendes ønske om en længerevarende turismesæson skal Norddjurs Kommune aktivt støtte op om, herunder også i markedsføring via VisitAarhus.