Samarbejdspartnere

Norddjurs kommune

Samarbejdet med Norddjurs kommune går blandt andet gennem kontaktudvalgsmøderne, som holdes på Anholt hvert år i maj eller juni. Dagsorden og referater af møderne kan læses på hjemmesiden polweb.norddjurs.dk. Her kan man også finde referater fra færgefartsudvalgsmøderne. I det følgende link kommer man ind på polweb siden, hvor referater fra de sidste års kontaktudvalgsmøder kan læses.

Referater af Kontaktudvalgsmøder

Grenaa-Anholt færgefart

I Færgeudvalget Grenaa-Anholt færgefart er borgerforeningen repræsenteret ved:

Liselotte Sørensen og Jens Rosendal

Til sejlplan og booking

Boligforening

B45

Boligforeningen B45 i Grenå står bag de lejeboliger, der findes på Anholt.

Mere om B45 i Grenå

Læge

Ø-lægen på Anholt

Ø-lægen på Anholt:  Anders Fjendbo Jørgensen

Nordstrandvej 5, 8592 Anholt

Telefon 86319005

Anholt Havn

Mere om Anholt Havn

Sammenslutningen af danske småøer

Birgitte Dahl Jeppesen sidder i bestyrelsen for Sammenslutningen af danske småøer.

danske småøers logo

Mere om Sammenslutningen af Danske øer

Sammenslutningen af danske småøer er en interesseorganisation, som forsøger at kæmpe for gode levevilkår på de danske småøer og markedsføre øerne for turister i indland og udland.

Anholt Grundejerforening

Formand: Ulla Charlotte Beck, Kistehøjvej 88, 8592 Anholt
Telefon 86319192

Mail: ullabeck@stofanet.dk

LAG sekretariatet. Lokale aktionsgrupper:

Landdistriktspuljen støtter initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne – også kendt som ø-støtte.

LAG sekretariatet