Samarbejdspartnere

Norddjurs Kommune

Samarbejdet med Norddjurs kommune går blandt andet gennem kontaktudvalgsmøderne, som holdes på Anholt hvert år i maj eller juni. Dagsorden og referater af møderne kan læses på hjemmesiden polweb.norddjurs.dk. Her kan man også finde referater fra færgefartsudvalgsmøderne. I det følgende link kommer man ind på polweb siden, hvor referater fra de sidste års kontaktudvalgsmøder kan læses.

Referater af Kontaktudvalgsmøder

Grenaa-Anholt Færgefart

I Færgeudvalget for Grenaa-Anholt Færgefart er borgerforeningen repræsenteret ved:

Karen Konge og Laurits Møbjerg.

Til sejlplan og booking

Boligforening

B45
“Havregrødskvarteret”

Boligforeningen B45 i Grenå står bag de lejeboliger, der findes på Anholt.

Mere om B45 i Grenå

Læge

Ø-lægen på Anholt
Konsultation og lægebolig

Ø-lægen på Anholt:

Anders Fjendbo Jørgensen

Nordstrandvej 5, 8592 Anholt

Telefon 86 31 90 05

Anholt Havn

Mere om Anholt Havn

Sammenslutningen af Danske Småøer

danske småøers logo

Sammenslutningen af danske småøer er en interesseorganisation, som forsøger at kæmpe for gode levevilkår på de danske småøer og markedsføre øerne for turister i indland og udland.

Birgitte Dahl Jeppesen er Anholts repræsentant i Sammenslutningen af Danske Småøer.

Mere om Sammenslutningen af Danske Småøer

Anholt Grundejerforening

Formand: Trine Heidemann Jansen, Havnegade 51, 1. th.,1058 København K,

         Laurits Møbjerg er Borgerforeningens repræsentant i Grundejerforeningen.

LAG sekretariatet: lokale aktionsgrupper

Landdistriktspuljen støtter initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne – også kendt som ø-støtte.

LAG sekretariatet