Aktuelle projekter

Anholts værdier og vision

Gennem vinteren 2022-2023 er der blevet arbejdet med projektet Anholts værdier og vision. Over 60 fastboende, sommerhusejere, erhvervsdrivende og faste gæster på Anholt har bidraget på de afholdte fællesmøder eller ved at sende input på mail og Facebook. Tusind tak for det!

Arbejdet skal ses som et skridt på vejen i et fælles arbejde med at sikre Anholts fremtid. Med visionen i hånden vil vi kunne føre en kvalificeret dialog med Norddjurs Kommune og andre af vores samarbejdspartnere om Anholts udvikling.

Status er, her ved redaktionens lukketid, at resultatet af processen vores fælles vision, ligger til høring i bestyrelserne for de tre foreninger, Anholt Borgerforening, ErhvervAnholt og Anholt Grundejerforening, der står bag projektet. Vi kan derfor endnu ikke løfte sløret for resultatet, men vi kan præsentere et lille udpluk af de mange fine citater vi har samlet ind i processen.

Hvad er det, der gør længslen efter denne flage midt i havet så stærk?

Anholt er for mig natur, stilhed og fred.

Anholt er langt væk.

Det er vores hjem, der er højt til loftet.

Man bliver ikke glemt, selvom man bor alene.

Vi er i naturens vold.

Man bliver entreprenant af at bo her.

Arbejdsgruppen: Bjarke Fonnesbech, Anholt Borgerforening, Liselotte Arentz Sørensen, ErhvervAnholt og Morten Abildstrøm, Anholt Grundejerforening.

Projektet er støttet af Norddjurs Kommune.

Flere helårsboliger

Vores næste store projekt er flere helårsboliger på Anholt.

Det vil vi løbende orientere om på hjemmesiden og i Anholtposten.

Udviklingspunkter 2021

Norddjurs kommune og Anholt Borgerforening har lavet et projekt som vi håber på sigt kan føre til at vi får en ø-konsulent på Anholt i 2 år. Vi har fået 200.000 til projektet, som administreres af Jesper, som kommer til Anholt flere gange i efteråret 2021 og foråret 2022. Jesper har planlagt det første borgermøde den 1-11-2021.

Jesper Stubsgaard Holst
Kultur, fritid og landdistrikter
Fællesforvaltningen
Norddjurs Kommune

Email: JSUH@NORDDJURS.DK
Telefon: 89 59 40 75
Mobil: 22617824

Klik her for ansøgning:

Ansøgning Anholt – den bæredygtige landsby

Tilsagn Regionmidtjylland – Anholt – grøn og bæredygtig ø

Afsluttede projekter:

Nye naboer – mere øliv

Anholt har deltaget sammen med 6 andre øer i et projekt, som forhåbentlig fører til, at flere mennesker får lyst til at bosætte sig på en af de danske småøer. Projektet udføres i samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG småøerne og forløber over to år i 2018-20. Anholt sidder også med i styregruppen for projektet, så hvis man har forslag, spørgsmål eller kommentarer, så er man velkommen til at kontakte Birgitte på bdjeppesen@gmail.com

Spørgeskemaundersøgelse: Hvorfor flytter mennesker ud på de danske småøer? Og hvorfor flytter nogle af dem igen?

Tilflytter rapport, februar 2020

 

Indsamlingsprojektet Red Anholts Kyst

Her var målet at indsamle 1.000.000 kr. som “Anholts” bidrag til det store kystsikringsprojekt estimeret til ca. 16,2 mio.kr. Indsamlingen er for længst slut, og resultatet beløb sig til 1.120.693 kr.
Anholt Borgerforening har mødt stor velvilje fra hele landet og fra udlandet, hvilket bestyrelsen siger mange tak for.

Kystsikringen er nu så godt som afsluttet, men her kan man læse lidt om starten på projektet:

Startskud til kystsikring på Anholt

høfder
Høfderne, de smukke laguner og den sikre vej.
Foto: Henrik Krog