Anholt-Posten

Anholt-Posten, der udgives af Anholt Borgerforening med støtte fra Menighedsrådet ved Anholt Kirke, udkommer 4 gange årligt.

Udgivelserne varetages af et redaktionelt udvalg, der pt. udgøres af:

Etly Steenberg               (etly@mail.tele.dk)

Signe Hylby                    (hrsocialraadgiver@privat.dk)

Bo Led Andersen           (boledandersen38@gmail.com)

Det er muligt for alle at bidrage med indlæg, artikler og notitser, der har almen interesse, og som handler om holdninger til sager og ikke til personer, hvis der ikke er tale om historiske indlæg. Alle annoncer er velkomne.

Artikler, der er skrevet af andre end redaktionsgruppen, udtrykker ikke nødvendigvis redaktionsgruppens eller borgerforeningens holdninger. Da det er borgerforeningen, der udgiver Anholt-Posten, er det borgerforeningens bestyrelse, som træffer de endelige beslutninger, hvis der i redaktionsudvalget opstår tvivl om optagelsen af indsendte indlæg.

Tegning af abonnement sker ved henvendelse til Borgerforeningens kasserer: Kistehøjvej 11, tlf. 66108054 eller pklix@pc.dk.

Betaling for abonnement kan ske til konto i Danske Bank 1551-1222538, via MobilePay 39455, på turistkontoret eller til kassereren.