Anholt-Posten

Anholt-Posten udgives af Anholt Borgerforening med støtte fra menighedsrådet ved Anholt Kirke. Bladet udkommer 4 gange årligt med varierende sideantal.

Redaktion

Anja Søndergaard       pakhusetanholt@gmail.com
Signe Hylbyhrsocialraadgiver@privat.dk
Birgitte Jeppesenbdjeppesen@gmail.com

Bidrag

Det er muligt for alle at bidrage med indlæg, artikler og notitser, der har almen interesse, og som handler om holdninger til sager og ikke til personer, hvis der ikke er tale om historiske indlæg.

Artikler, der er skrevet af andre end redaktionsgruppen, udtrykker ikke nødvendigvis redaktionsgruppens eller borgerforeningens holdninger. Da det er borgerforeningen, der udgiver Anholt-Posten, er det borgerforeningens bestyrelse, som træffer de endelige beslutninger, hvis der i redaktionsudvalget opstår tvivl om optagelsen af indsendte indlæg.

Forsiden 

Annoncer

Priserne for annoncering udgør:

1/1 side: kr. 600
1/2 side: kr. 400
1/4 side: kr. 250
1/8 side: kr. 150

Abonnement for ikke-medlemmer

Tilsendt med post/uddelt på Anholtkr. 250

Tilsendt pr mailkr. 200

Tegning af abonnement sker ved henvendelse til Borgerforeningens regnskabsfører Jette Hansen, Nordstrandvej 24, mobil 30299312 eller mail jette.anholt@mail.dk

Betaling for abonnement kan ske til konto i Danske Bank 1551-1222538, via MobilePay 39455,  eller til kassereren.

Anholt-Posten kan købes i løssalg i DagligBrugsen (på Anholt), ældre numre på museet.

Arkiv