Kontakt bestyrelsen

Borgerforeningens bestyrelse efter generalforsamlingen den 12-3-2023

Borgerforeningens sekretær bestyrer denne mail: anholtborgerforening@gmail.com

Alle bestyrelsesmedlemmer kan desuden kontaktes på deres private mail:

Birgitte Dahl Jeppesen ( formand) mail: bdjeppesen@gmail.com, tlf. 60681296

Karen Konge (næstformand og kasserer) mail: karenkonge@msn.com, tlf. 21634366

Jakob Grell, ( sekretær) mail: jakobgrell@gmail.com, tlf. 61263126

Jakob Gede  ( medlem af færgeudvalg) mail: Jakob.gede@hotmail.com, tlf. 53808592

Ulf Brøste mail: ulfbroste@gmail.com, tlf. 21491198

Gitte Andersen  mail: Gitteandersen1970@gmail.com, tlf. 61288823

Poul Anker Boisen (indtrådt som suppleant pr. 1/1 2024) mail: poulankerboisen@gmail.com, tlf. 20965022