Kontakt bestyrelsen

 

Borgerforeningens bestyrelse efter generalforsamlingen 18. juni 2020

Alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes på deres private mail indtil videre.

Karen Konge (formand) mail: karenkonge@msn.com, tlf. 21634366

Anja Rohde(kasserer) mail: slambertundermaaten@hotmail.com, tlf. 29873688

Frank Svensson (næstformand) mail: frank.anholt@gmail.com, tlf.20297140

Birgitte Dahl Jeppesen (sekretær) mail: bdjeppesen@gmail.com, tlf. 60681296

Laurits Møbjerg mail: tomrerlaurits@gmail.com, tlf. 30920843

Jakob Kjærgård mail: jakobkjaergaard@hotmail.com, tlf. 24825480

Ulf Brøste mail: ulfbroste@gmail.com, tlf. 21491198